Umavala ku vuliwe

  • Umavala ku vuliwe
  • Breeze Yoko
  • 2023
  • Mixed Media
  • 133 x 94 cm